KLUBOVÉ PŘÍSPĚVKY

Každé dítě bude platit dva druhy příspěvků:

  1. Příspěvky klubu
  2. Příspěvky do kabiny
1) Výše příspěvků klubu na sezónu 2016/2017 pro ročník 2009 je 3000,-Kč, pro ročník 2010 2000,-Kč. V případě sourozenců platí starší plnou částku, mladší sourozenec polovinu a v případě, že je v klubu i třetí sourozenec je nejmladší z nich od placení klubových příspěvků osvobozen. V případě, že někdo sežene pro klub nějakou peněžní částku ve formě sponzorského daru, bude mu tato částka od výše příspěvků odečetena. Platba může proběhnout na dvě poloviny s termínem jednotlivých plateb do 15.10.2016 a 31.1.2017 a to buď hotově vedoucímu kabiny, nebo převodem na účet klubu 1306880287 / 0100, do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno a ročník dítěte.
 
2) Do kabiny se platí 100,-Kč/měsíc za každé dítě a to za měsíce září-březen a květen, červen. Peníze vybírá vedoucí kabiny. Přehled o platbách je vyvěšen na nástěnce v kabině.